Modulordning

Modulordning for børnehavebørnene.

Som den eneste institution i Kolding kommune har vi modulordning for børnehavebørnene. Det er en ordning, der blev indført af den gamle Egtved kommune, for at give alle forældre et fleksibelt tilbud og som vi fik lov til at beholde ved kommunesammenlægningen.

Der kan købes modul på henholdsvis 25, 35 eller fuld tid - se priserne for de enkelte moduler på Kolding kommunes hjemmeside. Ønsker du at ændre modul så kontakt pladsanvisningen eller Børnegårdens ledelse.

Det valgte modul er den maximale tid barnet og forældrene kan opholde sig i Børnegården - det vil sige det er inkl. aflevering og hentning samt den daglige snak med personalet. Der skal udfyldes mødetider for 25 og 35 timers moduler på Børneintra senest den 1. måneden før. Det er forældrene, der planlægger mødetiderne for barnet inden for Børnegårdens åbningstid. Det er forældrenes ansvar, at tiderne overholdes.

Bestyrelsen har udarbejdet "Vilkår for valg af modul", hvor I kan læse om retningslinjer for mødetider i Børnegården Vester Nebel.

Vilkår for valg af modul i Børnegården Vester Nebel:

  • Der kan købes modul på henholdsvis 25, 35, 45 eller 45+5 timer.
  • Det valgte antal timer kan disponeres frit over to sammenhængende uger.
  • Det modul der vælges, er den maksimale tid som barnet og dets forældre kan opholde sig i institutionen over to sammenhængende uger.
  • Ferie og helligdage tæller det antal timer det forholdsmæssigt passer til det valgte modul f.eks. 25 timers modul tæller en dag 5 timer og ved 35 timers modul tæller en dag 7 timer osv.
  • For modulvalg på 25 og 35 timer skal der indberettes mødetider på udleveret skema til stuen.
  • Mødetidspunkter og ændringer af modulvalg skal ske med en måneds varsel til næstkommende 1.
  • Ændringer af modul er for minimum 3 sammenhængende måneder.

Vi forventer, at forældre overholder ovennævnte vilkår.

Der foretages stikprøvekontrol såfremt personalet finder det nødvendigt.

I skal være opmærksomme på, at vores aktiviteter hovedsageligt foregår i tidsrummet 9 til 13.