Skilsmisse handleplan

Skilsmissebørn i Børnegården Vester Nebel

Her i institutionen tager vi udgangspunkt i, hvordan vi hjælper og støtter barnet – samt hjælper forældrene med at tackle barnets situation.

Vores forældresamarbejde i forhold til skilsmisser er, at vi samarbejder om barnet og dets reaktioner på skilsmissen. Vi kan ikke hjælpe forældre med deres voksenproblemer, men kan henvise dem til instanser, hvor de kan få hjælp.

I forbindelse med forældres meddelelse om en forestående skilsmisse er det primærpædagogen, der er hovedansvarlig for forældrekontakten - Vi udlevere vores egen pjece om skilsmisse og vi invitere forældrene til en afklaringssamtale indefor 2-3 måneder, hvor formålet er at få klarhed over barnets trivsel og de mere formelle ting som samvær m.m.

Vi tager ikke parti for den ene af forældrene, men tager udgangspunkt i at barnet har to forældre – en far og en mor.

Det er vigtigt at barnet har mulighed for at dele svære følelser med de kendte voksne i institutionen, derfor er det vigtigt at I fortæller os om, hvad der foregår hjemme.

Det er vigtigt for jeres barn, at I har et godt samarbejde med institutionen omkring jeres barn. Alle medarbejdere har tavshedspligt.