Børnegårdens historie

Enhver by må i dag have sin egen børneinstitution, det har Vester Nebel også.

Børnegårdens historie går tilbage til 1992. På det tidspunkt var der så mange børn i byen, at der var grundlag for at oprette en institution og fremtiden så lovende ud, for der var masser af udstykninger på vej.

Den 1. maj 1992 var det en realitet. Naturbørnehaven åbnede en forårsdag i øsende regnvejr og ikke ret mange varmegrader.

Inden det kom så vidt, var der selvfølgelig gået meget arbejde forud. Der blev ikke bygget en børnehave, men Egtved kommune havde lavet en aftale med byens idrætsforening, så man lejede sig ind i deres lokaler i klubhuset. Der blev så udvidet med en garderobe, kontor og et depot. Der blev ansat leder og personale.

Børnehaven skulle være en naturbørnehave, så da lederen var ansat, tog hun kontakt til flere af beboerne i lokalområdet for at spørge om lov til at benytte nogle af deres områder såsom skove, marker og stier, hvor børnene enten kunne lege eller bruge som gennemgang eller vej fra det ene sted til det andet. Der var stor velvilje blandt beboerne og mange af de aftaler der dengang kom i stand er stadig gældende og bruges stadig flittig og til stor glæde.

Børnehaven startede med 12 børn, men i løbet af den første måned var børnetallet steget til 25 og lidt senere rundede vi de 30 børn og med lidt goodwill og overbelægning var der snart 34 børn, men så var der heller ikke plads til flere. Resten kom på ventelisten, som støt og roligt voksede.

Børnehaven startede som sagt som en naturbørnehave, og det betød at vi var meget ude og alle de skønne områder blev flittigt brugt. Når vi tog på tur var vi som regel delt i to grupper - indianer og kaniner. Åbningstiden dengang var, som den er i dag, fra 6.30 til 16.45 og kl. 16.00 om fredagen. I sommerperioderne gik vi ud kl. 9.00 og var hjemme igen omkring kl. 14.30. I starten var vi på tur hver dag, men da vi oplevede at børnene var meget trætte sidst på ugen, lavede vi det sådan at fredag blev hjemmedag. Der var også en del praktiske opgaver, som skulle laves i løbet af ugen, så det blev fredagen også brugt til. Inden vi tog på tur, blev der hver morgen bagt boller, de blev serveret til eftermiddagsmad når vi kom hjem, ofte med en eller anden slags marmelade, som vi selv havde fremstillet - fredagen blev ret hurtig gjort til kagedag. I vinterperioden var vi selvfølgelig ikke ude så mange timer af gangen, da afhang det meget af vejret.

Når vi var i klubhuset legede børnene i de to lokaler vi havde til rådighed, der var ikke overflod af legetøj, men det der var, blev flittigt brugt. Alt skulle ryddes væk hver dag når dagen var slut for  andre bruge lokalerne, derfor var det begrænset, hvad der var plads til, men vi havde en masse træklodser og store legeklodser, et ekstra skab til tegnesager, lidt puslespil og et par spil, så det tog ikke lang tid at rydde op.

Når vi var hjemme i børnehaven opholdte vi os meget på "legepladsen". Bag klubhuset var der et godt område med masser af buske, træer og græs. Et læs sand kom til og der blev indkøbt nogle spande og skovle, så når vi ikke var på tur brugte børnene mange timer i det område. Senere kom der også en girafgynge til. Når vi var så meget ude, skulle der meget tøj til, så da vi gik den første vinter i møde var mange forældre og et par pædagoger samlet flere gange for at sy overtrækstøj til børnene, men det kneb jo lidt med pladsen til alt vintertøjet, for der var ikke meget plads i garderoben. Hvert barn havde tre knager og en plastikkasse til tøj, derudover var man to børn om at dele et lille skab, så der måtte ikke rodes alt for meget.

Da de første børn var kommet i skole og sommerferien var overstået havde vi fået lov til at bygge en hytte i det, som vi kalder "Svends skov". Vi fik en masse affaldstræ fra et savværk. Nogle forældre havde nogle gamle vinduer liggende og andre lå inde med tagsten og noget paptag. Så i løbet af nogle weekender, hvor der blev arbejdet på højtryk, var skovhytten klar til at blive taget i brug og selvfølgelig med indvielsesfest og det hele. Hytten ligger der stadig, skoven er dog væk men vi besøger sommetider hytten.

Tiden gik og ventelisten voksede. Så i august 1995 blev børnehaven opnormeret til 54 børn. Det var også besluttet, at der skulle bygges noget nyt. Det blev et pavillon byggeri, som ikke var klar, da børnene startede til august så der  kom en aftale i stand med spejderne i byen. Kommunen havde lejet spejderhytten indtil den nye børnehave stod færdig. Det blev derfor besluttet at 30 af de ældste børn skulle have deres base i spejderhytten, der delte man også børnene så snart det kunne lade sig gøre og grupperne blev kaldt "indianere" og "røvere" I klubhuset havde man så de yngste børn og de blev kaldt "piratere". De yngste børn var mere hjemme og ikke på så lange ture i starten. Det var selvfølgelig ikke det nemmeste i verden, at have børnehave to steder i byen med det gik.

Den 2. januar 1996 kunne vi starte i den nye børnehave.

Vi startede i sne- og iskaos. Børnehaven var færdig og der var varme på, men ellers havde vi næsten intet fået flyttet, for som det så ofte går i december rammes mange af sygdom og det skete også i børnehaven, så dem der ikke var syge kæmpede sig igennem indtil juleferien. I juleferien var nogle forældre og noget af personalet i gang med at samle møbler. Flytteriet startede først rigtig, da vi begyndte efter  juleferien hvor alt fra spejderhytten og klubhuset skulle flyttes.

Det tog rigtig lang tid inden alt var på plads. Flere af rummene blev indrettet, som om det var et hjem, der var både soveværelse, børneværelse, stue, køkken, alrum osv. Det blev også bestemt, at vi nu ikke kun skulle være naturbørnehave, men også have en hjemmegruppe. Derfor blev det besluttet at vi skulle have 2 hjemmedage og 3 turdage. I mellemtiden skiftede børnehaven også leder.

I august 1996 blander man alle børn og personaler og delte dem ud på to stuer, som kaldes "indianerstuen" og "røverstuen". I de følgende år skete der i perioder mange forandringer. Børn og personale blev byttet rundt, der var ny pædagogik, ny struktur, nye tiltag af både den ene og den anden slags. Stuerne blev indrettet anderledes og vi lavede legemiljøer, købte møbler og legetøj. Legepladsen blev naturligvis også gjort større og på et tidspunkt fældede man næsten alle træer og buske og gravede alt græsset af. Der blev lavet forskellige legeting til børnene bl.a. hængebro, rutcherør og pilehytter, men det betød også, at legepladsen blev meget våd og fedtet. På et tidspunkt prøvede man at så græs igen, men det var fuldstændigt umuligt, det nåede kun lige at komme op så blev det slidt ned igen.

Det var også i løbet af de år, der blev lavet en konkurrence, så børnehaven kunne få et navn, så den kom til at hedde "Børnehuset". I sommeren 2002 er der stor rokering af personalet og der besluttes at give "røverstuen" nyt navn, så den ændrede navn til "troldestuen".

Der var stadig mange børn i Vester Nebel og i 2003 besluttede Egtved kommune at alle 3 årige børn skulle starte i børnehave den måned de fyldte 3 år. Kommunen indførte nye begreber som vip og modul og samtidig skulle der ske en udvidelse af børnetallet fra 56 til 86 børn. Det var meningen, at der skulle bygges en ny institution og indtil den stod klar blev der sat endnu en pavillon op.  På grund af pavillonens indretning med en lille garderobe og kun 1 toilet blev det besluttet at det var de ældste børn, der skulle være i den nye pavillon og den stue blev kaldt "vikingerne"

Børnehaven fik i 2004 ny leder og det blev besluttet at hver stue nu havde 2 turdage og 3 hjemmedage. Kommunen købte også "Krygers gård", der ligger overfor skolen. Her skulle den nye børnehave samt faglokaler til skolen være. Et stort arbejde med at tegne, planlægge, bygge om og renovere gården går i gang.

Der blev også i samme forbindelse arbejdet med at skabe en fælles institution med Vester Nebel skole, hvor visionen var at skabe de bedste mulige rammer og sammenhæng for et godt barneliv i Vester Nebel. Den 1. august 2005 startede en 2 årig forsøgsperiode, hvor børnehaven og skolen skulle fungere, som én institution med fælles bestyrelse, ledelse og personalegruppe. Ligeledes blev det besluttet, at når vi flyttede, skulle vi ikke mere hedde Børnehuset men Vester Nebel Børnehave.

Den 6. februar 2006 vendte vi et nyt blad i Børnegårdens historie.

Denne dag slog vi dørene op til vores nye lokaler på Donsvej 1. Efter 2 aktive dage, hvor personalet og forældrene havde flyttet alle tingene fra Bavnehøj til Donsvej og ikke mindst fået indrettet lokalerne, så der var klar til børnene mandag morgen. I samme forbindelse blev det besluttet at vi ikke mere ville have et fast antal tur og hjemmedage men, at det var op til den enkelte stue at planlægge. Vi er  stadig var en institution med hang til udelivet og det er højt prioriteret at hver stue er på ture ud af huset.

Sommeren 2006 blandede vi alle børn og voksne og lavede 4 stuer hvor børnene var i blandet alder fra 3-6 år. Stuerne kom til at hedde Krudtuglerne, Tyttebøvserne, Blæksprutterne og Smølferne - og vi var nu normeret til 100 børn.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 havde Vester Nebel sogn, efter en afstemning valgt at løsrive sig fra Egtved kommune og i stedet blive en del af Ny Kolding kommune.

I foråret 2007 blev forsøget med den fælles institution evalueret i personalegruppen, ledelsen og bestyrelsen. Ved en afstemning blev det besluttet ikke at søge om, at gøre forsøget permanent, men i stedet blive til to institutioner igen. I den forbindelse blev det ansøgt Kolding kommune om at børnehaven kunne få lov til at ansætte en souschef inden forsøget udløb, hvilket vi fik lov til pr. 1. maj 2007.

3. september 2007 vendte vi igen et nyt blad i Børnegårdens historie. Der havde i en længere periode været stor mangel på dagplejepladser i byen, så derfor slog vi dørene op til vores vuggestuegruppe, Mumitroldene, til 12 børn. Vores navn "Vester Nebel Børnehave" afspejlede derfor ikke helt at vi nu var en integreret institution, derfor fik vi efter godkendelse i forvaltningen lov til at ændre vores navn til "Børnegården Vester Nebel" pr. 1. december 2007.

Der blev i disse år udstykket rigtig mange nye byggegrunde i Vester Nebel og det var overvejende unge mennesker, der flyttede til byen. Vi oplevede derfor i starten af 2008 igen et stort pres på manglen af pasningsmuligheder i Vester Nebel såvel som i hele kommunen. Vi bliver derfor i april 2008 opnormeret til 100 børnehavebørn med vip op til 110 samt 12 vuggestuepladser. I den forbindelse får vi et grupperum mere, men må nu undvære vores fælles værkstedslokale med skolen. Tyttebøvserne flytter ind i det nye grupperum og vores nye stue Humlebierne flytter ind i det gamle multirum ved torvet.

I 2010 mærker vi igen et pres på grund af de mange udstykninger. Skolens sløjdlokale bliver denne gang inddraget til et nyt grupperum til Delfinerne, som flytter ind i august 2010.  Allerede i slutningen af 2010 kan vi mærke et større pres på vores vuggestuegruppe. Vi har omkring 30 børn stående på ventelisten til vores vuggestuegruppe på 12 børn. Forvaltningen beslutter derfor, da det samtidig ser ud til at der er et lille fald i tilgangen af børnehavebørn, at vi skal nednormeres med 24 børnehavebørn med opnormeres med 12 vuggestuebørn. En lille ombygning og omrokering går i gang i sommeren 2011 så vi 1. august 2011 er klar til at modtage 12 nye Blæksprutter, som er vores nye vuggestuegruppe. Vi er pr. 1. august 2011 normeret til 24 vuggestuebørn og 101 børnehavebørn med vip op til 108.

Der udstykkes stadig byggegrunde i Vester Nebel og i 2013 er der stadig pres på institutionen og normeringen er nu fast 108 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Det besluttes, at der skal renoveres på Vester Nebel skole, som giver mulighed for at de tilbyder "glidende overgang " fra 1. april 2014. Dette medfører også, at det sidste faglokale på Donsvej 1 kan overgå til Børnegården. I foråret 2014 overtager vi lokalet og skal have indrettet et multi værksted til sløjd, motorik og kreativt værksted. 

I 2015 blev vi nednormeret med 14 børnehavebørn, da der også i Vester Nebel er nedgang i børnetallet. Personalet arbejder i efteråret 2014 i en designproces med hvordan vi bedst muligt kan skabe en god og tryg hverdag for børn og personalet. Det kommer til at betyde at vi fremadrettet bliver 4 børnehavegrupper og at vores værksted bliver indrettet til en stue. I stedet bliver to af de tidligere stuer indrettet til to nye værksteder - et kreativt værksted og et stille/sanse/musik værksted.

I både 2016 og 2017 er der fortsat faldenden børnetal og vi er nu normeret til i gennemsnit 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

1. maj 2017 havde Børnegården Vester Nebel 25 års fødselsdag  samme dag fejrede Pædagogisk assistent Inga R. Hansen 25 års jubilæum i Børnegården. Begge begivenheder blev fejret med maner. Der var underholdning hele dagen ved Søren Brynjolf, der blev holdt festtaler for Børnegården og Inga ved Borgmester Jørn Pedersen, Institutionsleder Lone Andersen, Inga og den 1. leder af institutionen Kirsten Speedtsberg. Der var indbudt til åbent hus og mange kom og fejrede eftermiddagen med os. Trine Meyer havde produceret et kæmpe kagetog på 8 meter og lavet lækkert tapas, som var anrettet i en pavillion i haven. Vi fik mange fine gaver bl.a. bøger, bakke, blomster, frugttræ, penge og gavekort.