Ferie- og behovspasning

Ferien er en skøn tid for både børn og voksne. Det er tidspunktet hvor vi geare ned, nyder hinanden og har ro og tid til at være at være sammen i familierne. Derfor opfordre vi til, at alle børn holder ferie sammen med deres forældre.

Når ferien nærmer sig, vil vi bede jer om at svare på om jeres barn kommer eller holder ferie via MitKolding. På den måde kan vi planlægge personalets ferie, således at vi bruger vores personaleressourcer mest hensigtsmæssigt.

Kolding Kommune har følgende lukkedage:

  • Mellem jul og nytår (31/12 lukker institutionen kl. 12.30)
  • De tre dage op til påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfart
  • Uge 28, 29 og 30

Disse perioder tilbydes der Behovspasning. I sommerferien er der pasning i Børnegården Vester Nebel og de øvrige perioder i Daginstitution Kastaniegården.

Følgende dage er der helt lukket

Grundlovsdag og juleaftensdag er der lukket i alle institutioner og der tilbydes ikke alternativ pasning.

Øvrige ferie perioder

I forbindelse med helligdagene, skolens vinter- og efterårsferie og sommerferien er vores erfaring, at rigtig mange holder fri. I de perioder skal I også melde ferie eller fremmøde.

Ferie på nemintra

Når vi søger oplysninger om hvor mange børn, der møder op, er det fordi det skal bruges i planlægningen af personalets ferie samt arbejdstider de dage.

Vi ser det som et led i vores gensidige samarbejde, at I er med til at skabe et overblik for planlægningen, da det er ærgerligt at "spilde" personaletimer, der med stor fordel kan bruges på andre tidspunkter, fordi oplysninger om børnefremmødet ikke er i orden.

  • Vi forventer, at i tilmelder jeres barn, såfremt I har et reelt behov
  • Vi forventer, at I overholder de tidsfrister vi angiver

Et spørgsmål vi ofte hører er: "Men vi ved endnu ikke hvornår vi har ferie"? Såfremt det er tilfældet, så melder i det ind som i har ønsket på jeres arbejdsplads og evt. retter det i nemintra når de kender datoerne/ugerne

Børnegården i ferieperioder

I ferieperioder eller perioder med få børn arbejder vi på tværs i huset. Det vil sige, at det faste personale på ens barns stue kan godt have fri/ferie, men vi tilstræber at der vil være personale på arbejde fra teamet, som også kender børnene.