Praktisk ABC

Allergi: Hvis jeres barn har en eller anden form for allergi skal I fortælle det ved jeres første besøg med jeres primærvoksen ligesom I skal gøre opmærksom på det i stamkortoplysninger på NemBørn. I børnehaven skal I selv medbringe særlige fødevarer, mælk o.lign. Snak med personalet om særlige behov og hensyn ved allergi.

Autostole: Hvis I har brug for at sætte en autostol af så en anden kan tage jeres barn med hjem, så skal den sættes over i den midterste del af ladebygningen.

Bleer: I skal selv medbringe bleer til både vuggestue- og børnehavebørn.

Eftermiddagsmad: 1. januar 2007 indførte Forældrebestyrelsen en forældrebetalt eftermiddagsordning for børnehavebørnene. Det koster 60 kr. pr. måned, dog er juli måned betalingsfri. Forældrebestyrelsen står for den økonomiske del af ordningen og Børnegården står for diverse indkøb. Eftermiddagsmaden består af frugt suppleret med forskellige former for brød og smør/pålæg. Eftermiddagsmaden serveres kl. 14.00 - om fredag kl. 13.30.  Betalingen skal ske 1 gange årligt - 1. august til august for året efter. starter ens barn på andre tidspunkter af året betales fra d. 1. i den måned barnet er indmeldt og frem til 1. august. Husk altid at skrive barnets navn og stue på indbetalingen så vi kan se hvor betalingen kommer fra.  Pengene skal indbetales på reg. 7040 konto 1071710. Er I i tvivl om hvor mange måneder I har betalt for kan I kontakte Anne Bjørnskov Schalech på Frugtordning.boernegaarden@gmail.com

Fødselsdag - hvordan: En dejlig dag for alle børn er deres fødselsdag - og den skal selvfølgelig fejres. Vi vil meget gerne være med til at fejre barnets fødselsdag, enten her i Børnegården, hjemme hos jer eller måske et helt tredje sted. Det er op til jer hvordan jeres barn skal fejres - det kan være alt fra en lille slikpose, lidt frugt, popcorn, kage eller frokost. Fødselsdagen fejres sammen med den stue barnet er tilknyttet. Børnegården sørger for gaven til fødselaren - Private gaver til fødselaren må derfor ikke medbringes. Aftal i god tid min. 14 dage før med stuens personale hvornår og hvordan dagen skal fejres.  Bor I hvor vi er nødt til at bestille en særlig bus tilbyder vi at kan tage hjem til jer 1 gang i jeres barns institutionstid. Vi gør opmærksom på at personalet ikke tager billeder til børnenes fødselsdag hverken når de holdes i institutionen eller hjemme privat.

Ønsker I at invitere til fødselsdag udenfor Børnegårdens åbningstid og deler invitationer ud på børnenes rum SKAL alle børnene på stuen inviteres. (se vores inklusionsfolder)

Garderoben: Hjælp jeres barn med at placerer overtøj m.v., så det kan være så selvhjulpen som mulig. Inden i går hjem skal I rydde op i garderoben og tage evt. vådt overtøj og fodtøj med hjem til tørring. Der må IKKE opbevares tøj m.v. i plasticposer i garderoben.

Glemt tøj: I den store garderobe har vi en hylde og et "glemmetræ", hvor vi placerer  glemt tøj samt tøj og andre ting og sager uden navn i, så mangler I noget så kig her. Til hver d. 1. bliver alt tøj og andre gode ting pakket i en sæk og stillet i laden. Efter 3 måneder  vil det tøj, der ikke er blevet taget  enten overgå til lånetøj i  Børnegården eller det gives væk til velgørende formål.

HUSK NAVN på ALT tøj og ting, så har det nemmere ved at finde sin rette ejermand hvis det bliver væk. På gangen er der en opslagstavle til forældrene, hvor I kan efterlyse tøj eller hænge opslag af forskellige slags.

Legetøj: Børnene må gerne medbringe legetøj hver dag på EGET ansvar. Se yderligere uddybning under "politikker."

Madpakke: Se vores kostpolitik under "politikker" og under "En hverdag i børnehaven".

Medicingivning: Vi giver helst ikke medicin, men hvis det er nødvendigt så SKAL medicinen være lægeordineret og dette samt dosis osv. skal fremgå af en beskrivelse der er med medicinen. I skal udfylde en medicintilladelse her i Børnegården såfremt vi skal give medicin - spørg personalet på stuen. Personalet sørger for opbevaring af evt. medicin.

Modulordning: Se under "modulordning"

Morgenmad: Se henholdsvis under "En hverdag i børnehaven" og " En hverdag i vuggestuen".

Rygsækken til børnehavebørn: En rygsæk med gode brede forede stropper, der passer til barnets størrelse og ryg med lukke- og åbnemekanisme foran, som barnet selv kan håndtere er velegnet, da de sidder bedst på barnets ryg. Madpakke og drikkedunk er altid med på tur og siddeunderlaget, som I får udleveret af Børnegården skal også altid være i tasken.

Sygdom: Vi modtager ikke syge børn. Se yderligere uddybning under "Beskrivelse af hverdagen".

Tøj til de forskellige årstider: Se under "beskrivelse af hverdagen"