Inden dit barn starter

Nye børn og forældre i Børnegården Et par måneder inden jeres barns start i Børnegården, invitere vi jer forældre til at komme ned til en rundvisning. Inden besøget forventer vi, at I har besøgt vores hjemmeside og herigennem fået et indblik i vores hverdag.

Herefter sender vi et velkomstbrev til jeres barn og jer forældre. Der står hvem jeres primærvoksen er, samt en invitation til at ringe og aftale en tid med jeres primærvoksen til et besøg sammen med jeres barn inden startdatoen. Vi har afsat en halv time til besøget, hvor vi vil få en snak om barnet, eksempelvis barnets soverytme, specielle hensyn herunder allergi osv. samt aftale nærmere om jeres barns start i Børnegården. I er meget velkomne til at blive længere tid og kigge jer lidt omkring efter mødet med jeres primærvoksen.

Inden dit barn starter i Vuggestuen.
At starte i vuggestuen, i et stort hus med mange børn og med 11 andre børn på stuen, kan være overvældende for både barnet og forældre. Barnet skal slippe mor og far og det kan være svært samt en kæmpe omvæltning.

Derfor skal starten forberedes grundigt dels af forældre og dels af vuggestuen. Det vigtigste for en god start i institutionen for barn og forældre er tryghed. Derfor mener vi, at jo større kendskab forældrene og børn har til stedet og de mennesker, hvortil de skal aflevere deres barn jo mere trygge er de. Alle børn får en primærvoksen, som er den person, der har overblikket over hvordan det går med barnet og oftest har den helt tætte kontakt til både barn og forældre. Børnene er på den samme gruppe fra de begynder, til de skal starte i en af børnehavegrupperne, som regel til d. 1. i den måned barnet fylder 3 år.  Ved personalets fravær vil omgivelserne være de samme, det personale, der tager over vil være velkendte og vores erfaring siger, at der går ganske kort tid, så er jeres barn fortrolige med omgivelserne og livet i huset.

Inden dit barn starter i Børnehaven
Overgangen fra vuggestuen, dagplejen eller hjemmet til børnehaven kan være overvældende for barnet og forældrene. Omgivelserne er større, kammeraterne er ældre, børnene tilbydes større selvstændighed, der kræves en god grad af selvhjulpenhed og personalenormeringen er lavere end man indtil nu har kendt til i dagplejen/vuggestuen.

Vi ved godt, at de fleste forældre tænker meget over at skulle sende deres barn i en institution, som 3 årig og så tilmed i en stor institution, normeret til ca. 108 børn. At starte i børnehave skal derfor forberedes grundigt dels af forældrene og dels af børnehaven. Det vigtigste for en god start i institutionen for barn og forældre er tryghed. derfor mener vi, at jo større kendskab forældre og børn har til stedet og de mennesker, hvortil de skal aflevere deres barn jo mere trygge er de. Alle får en primærvoksen, som er den person, der har overblikket over, hvordan det går med jeres barn og oftest har den tætte kontakt til både barn og forældre. Børnene er på samme stue fra de begynder her som 3 årig og til de skal starte i skole. Ved personalets fravær vil omgivelserne være de samme, personalet, der tager over vil være velkendte og vores erfaring siger, at der går ganske kort tid, så er jeres barn fortrolige med omgivelserne og børnehavelivet.

Den første tid for både vuggestue og børnehave
Det er vores erfaring, at det er meget individuelt, hvordan og hvornår det enkelte barn falder til. Vi kan dog give følgende retningslinjer.

-  Aftal med jeres barns primærvoksen hvordan starten skal forløbe. Hvis det er muligt så afsæt gerne et par dage til indkøringen.

- Aftal hvornår I kommer den første dag, så vi er klar.

- Aftal hvornår og hvor længe jeres barn skal være her selv. De første dage bør være korte.

- Send dit barn det signal, at her er det rart, at være. Det modsatte gør barnet ængsteligt.

- Sig altid farvel når du går. Personalet hjælper gerne med at gøre afskeden så hurtig og naturlig som muligt.

- Hvis dit barn er ked af det, klarer personalet det. Det værste du kan gøre er at vende om og gå tilbage til barnet. Ring i stedet for til os og hør hvordan det går.

- Stol på, at personalet har erfaring og uddannelse til at tage sig af dit barn.