Øvrige

Folkeskoler: Vi modtager erhvervspraktikanter fra forskellige skoler.

UC-SYD (Kolding pædagogseminarium): Her modtager vi pædagogstuderende i både 1., 2. og 3. praktikperiode. Vi modtager også PAU-elever både i ½ års praktikperioder og i mindre praktikperioder. Vi åbner også gerne dørene for de studerende i forbindelse med projektarbejde.

Lodsejere: Vi samarbejder med ca. 12 lodsejere i lokalområdet, som velvilligt har stillet deres område til rådighed for os.

Lokalområdet: Vi samarbejder i perioder med forsamlingshuset, idrætsforeningen, borgerforeningen og mange andre.