Forældresamarbejde

I Børnegården Vester Nebel er samarbejdet med jer forældre en meget vigtig funktion. Den daglige kontakt mellem personale og forældre er vigtig,  vi tilstræber at få så tillidsfuldt et forhold som muligt. En god dialog gør det ofte nemmere for forældrene, at henvende sig til personalet med ønsker og spørgsmål.

Vi sætter pris på de forældre, der kommer med saglig kritik, positiv såvel som negativ. Vi synes det gør kommunikationen lettere når begge parter melder klart ud, hvis der opstår undren eller utilfredshed. I Børnegården Vester Nebel arbejder vi professionelt og derfor vil konstruktiv kritik altid blive taget til efterretning uden, at det påvirker vores forhold til jer og jeres barn.

Spørg hvis der er noget, der gør jer usikre eller I ikke forstår. Der er som regel en fornuftig forklaring på, hvorfor vi gør som vi gør.

Husk på, at ca. 120 familier skal trives i Børnegården Vester Nebel og at hverdagen er en anden end derhjemme. Børnegården er et sted, hvor alle skal kunne fungere efter fælles færdselsregler. Børnegården er samtidig en institution, der tager individuelle hensyn, men det er også en arbejdsplads for ca. 25 ansatte.

Bak op om dit barns institution, følg med i dit barns liv bl.a. via NEMintra og deltag i vores arrangementer, det vil hjælpe dit barn til at trives i Børnegården.