Om institutionen

Vi er en integreret institution, der er normeret til i gennemsnit 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Vi er i en midlertidig periode opnormeret til 32 vuggestuebørn, derfor har vi idenne periode lavet Haletudsestuen, som er en stue for de 8 ældste vuggestuebørn, som er samlet fra 830-ca 1500 hver dag. Vi er et hus med hang til udelivet og vi sætter pris på at være ude i al slags vejr, både i haven og på ture ud af huset. Her får børnene mange dejlige natur- og sansemæssige oplevelser.

Vi har valgt at være et stueopdelt hus med åbne døre, det vil sige børnene er tilknyttet en stue, men må være rundt i hele huset. Børnene er fordelt på 2 vuggestuer, Mumitroldene og Blæksprutterne med børn fra 0-3 år - noget af dagen er de 8 ældste børn herfra Haletudser og 3 børnehavestuer Humlebierne, Delfinerne og Krudtuglerne med børn fra 3-6 år. Nogle af de daglige aktiviteter foregår stuevis og andre foregår på tværs i afdelingen. Vi har også et fælles torv, som giver mulighed for, at lave fælles aktiviteter for hele huset.

Stuerne er omdrejningspunktet for det tætte pædagogiske og omsorgsmæssige arbejder, der foregår med børnene. Det er primært jeres kontaktvoksen, men også stuens øvrige personale, der har et godt kendskab til jeres barn og dets udvikling. Det er personalets ansvar, at sikre at jeres barn trives. Det er dem, der kender til de små sjove historier, de har oplevet med jeres barn i løbet af dagen. Personalet på stuerne er ansvarlige for, at tilbud om leg og beskæftigelse afbalanceres i forhold til børnenes behov og i forhold til de pædagogiske læreplaner.

Vi har delt vores hus op i to afdelinger 

Afdeling vuggestuen, som er Mumitrolde og Blæksprutter - og Haletudserne

Afdeling Børnehaven er Humlebier, Delfiner og Krudtugler 

Afdelingen samarbejder på tværs i forhold til eks. ferie, sygdom og kurser. Det har den fordel, at personalet opnår et større kendskab til børnene i afdelingen og at børnene er mere trygge ved personalet i afdelingen. En dag i ugen arbejdes, der på tværs af børnehavestuerne med de ældste børn. Her har vi mulighed for at tilrettelægge alderssvarende aktiviteter og ikke mindst styrke relationerne på tværs af stuerne.